Yle skriver om UPI-slutrapporten

morgonstämning skatasund

På Radio Vega Österbottens webbplats ingår 25.8  en artikel om Föreningen Iskmosundens restaureringsprojekt med anledning av att slutrapporten nu getts offentlighet. Rapporten har skrivits på finska av projektchef Olli-Matti Kärnä och översatts till svenska av Hans Hästbacka.

Läs artikeln här.