Nytt ERUF-projekt: ISSP

Den 4 december lämnade Föreningen Iskmosunden in ytterligare en ansökan om ett EU-projekt, den tredje på två år. Detta projekt, som vi kallar ISSP, är en direkt följd av UPI:Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, vilket avslutades 30.9.2014. I samband med styrgruppens avslutande möte fick vi reda på att det ännu finns oanvända pengar från budgetperioden 2007-2013, men att de måste sökas i snabb ordning och att de måste avslutas senast 31.8.2015.

Eftersom en åtgärd som föreslagits i UPI:s slutrapport är möjlig att förverkliga rätt snabbt beslöt vi att ansöka om kommunal finansiering. Projektsumman var först 30 000 €, men kunde höjas till 33 000 € tack vare att vi beräknar en ökad andel talkoinsatser. För detta beviljade Korsholms kommuns utvecklingssektion den 3 december ett bidrag på 8 500 €.

Vi kommer att på samma sätt som för UPI rapportera om verksamheten efter hand. Efter att NTM-centralen godkänt ansökan ska en styrgrupp tillsättas.

Eftersom utbetalningar görs först efter redovisade utgifter kommer föreningen att tvingas ta upp lån utöver det som redan tagits sommaren 2014.

eruf_eu