Årsmöte har hållits

Torsdagen den 26 mars höll Föreningen Iskmosunden sitt årsmöte. 12 medlemmar var närvarande. Från mötet kan noteras:

  • Bokslutet för 2014 fastställdes med ett underskott på 1 745,79 euro.
  • Verksamheten var omfattande, med tre EU-projekt, där två har slutförts och ett är på gång.
  • Den planerade vandringsleden tilldrog sig ett stort intresse.
  • Medlemsavgiften höjdes till 15 euro per medlem.
  • Ordförande Peter Back återvaldes.
  • Styrelsemedlemmarna Kjell-Owe Ahlskog, Thomas Autio, Jan-Erik Back, Bengt Leander, David Smedman och Ola Österbacka återvaldes. Som ny medlem valdes Cecilia Hildén.
  • Vid följande konstituering valdes Thomas Autio till vice ordförande, Bengt Leander till sekreterare och Ola Österbacka till kassör.