Alla syrepumpar i drift

Mikko Laukkala från Waterix var i Iskmo 31.3 och tillsammans med Bengt Leander och Peter Back togs alla tre syrepumpar i drift. Bengt skriver:

Vi började uppe i Skatasund med att såga upp lite rännor så att betongtyngderna med rep och kätting kunde falla ner i vattnet och dessutom öppnades två hål i isen på var sin sida om pumpen så att vattnet som pumpas upp kunde rinna ner tillbaka.  Så var det bara att koppla på strömmen och allt fungerade perfekt.

Efter det kom till Iskmo sund  där vi först sågade upp vakar för pumparna och sedan rännor och hål för det upp-pumpade vattnet. När det var dags att testköra visade sig att propellrarna snurrade åt fel hål, men det kunde Mikko snabbt fixa genom att koppla om lite ledningar i elskåpet.

Nu är alla tre pumparna igång, och ett av projektets mål är uppfyllt, dvs det att pumparna skulle tas i bruk under vintern. Och 31 mars måste ju vara vinter speciellt om man tittar ut och ser att det snöar.

Projektets styrgrupp håller sitt andra möte i morgon, och vi kan vara stolta över att fått detta fixat helt enligt tidtabellen.

Nu måste vi börja mäta syrehalten i sjöarna för att se om pumparna är till någon nytta, och vi måste fundera på hur vakarna skall utmärkas. Waterix-Mikko ansåg att vakarna blir 15-20 m i diameter, men vi får väl se.

Arbete pågår med "sjösättningen" av den andra syrepumpen på Iskmo sund.

Arbete pågår med ”sjösättningen” av den andra syrepumpen på Iskmo sund.

En av syrepumparna är i gång på Iskmo sund.

En av syrepumparna är i gång på Iskmo sund.