Isen håller inte

Ännu ojämn is vad beträffar tjockleken på Iskmo sund. Mellan pumparna och land är den bara ca. 3  cm tjock. Utanför daghemmet och söderut är den tjockare. Håll er borta från isen ännu.