Medlemsavgifter och information

Alla medlemmar får inom kort brev med önskan att betala medlemsavgiften för 2018 så snart som möjligt. Dessutom har vi lagt med en information som också kan laddas ner här som pdf (tiedote on suomeksi sivulla 2).

Upprop om att bli medlem har delats ut i postlådorna i Iskmo och delar av Jungsund. Blanketten kan också användas av medlemmarna för att meddela tilläggsuppgifter, som e-postadresser och telefonnummer. Om du inte har fått den i samband med medlemsbrevet kan du hitta den här: medlemsupprop. Blanketten kan läggas i föreningens postlåda mittemot brandstationen eller sändas per e-post till kassören.

Du kan enkelt lägga in uppgifter för ny medlem via vår webbdatabas. Anteckna dig också som mottagare till vårt e-postutskick av medlemsbrev!