Prenumerera på medlemsbrev – Tilaa jäsenkirje

Med det här formuläret kan du prenumerera på ett elektroniskt medlemsbrev som sänds till medlemmar som uppgett e-postadress (kan sändas till alla medlemmar i familjen som har e-postadress). Samtidigt kan du anmäla dig som medlem och bekräfta detta genom att betala medlemsavgiften (2018: 15 €, eller 30 € för familjemedlem = alla familjemedlemmar som bor på samma adress i ett hushåll).

Tällä lomakkeella voit tilata sähköisen jäsenkirjeen joka lähetetään jäsenille jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen (jokainen perhejäsen voi ilmoittaa). Voit samalla ilmoittautua jäseneksi ja vahvistaa tätä maksamalla jäsenmaksun (2018: 15 €, tai perhejäsen 30 € = kaikki perheen samassa osoitteessa asuvat jäsenet).

Gå till sidan för prenumeration – siirry tilaussivulle
Utsända brev – lähetetyt kirjeet