Finansieringen godkänd

Den 21 februari togs två beslut som innebär att finansieringen av det förundersökningsprojekt som presenterades i Vasabladet samma dag i praktiken är klar. Korsholms kommunstyrelses utvecklingssektion beslöt godkänna en delfinansiering på 7.500 € under förutsättning att NTM-centralen godkänner projektet. En arbetsgrupp för NTM-centralen och Österbottens Förbund godkände å sin sida att Föreningen kan lämna in Läs mer…