Bildgalleri: undersökningsprojektet

Förberedande mätningar 2011

Arbetsgruppen som planerat rensningsåtgärder för Iskmosunden utförde med stöd av ett bidrag från Korsholms kommun mätningsarbeten för att kartlägga vatten- och sedimentdjup i sjöarna. Datainsamlingsarbetet utfördes på sensommaren 2011 av Fanny och Dine Lindahl under tillsyn av Mikaela Rönn. Som arbetsgivare fungerade F:ma OF system. En GPS användes för att notera den exakta platsen för varje sampel.

Mätningen gjordes med en graderad stav med en trissa för mätning av djupet ner till gyttjan och ett par armeringsjärn av olika längd för mätning ner till den fasta bottnen. Sedimentdjupet har som mest uppmätts till mellan tre och fyra meter samtidigt som vattendjupet var mindre än en meter på samma ställe.

Bilderna nedan togs den 2 augusti 2011. Fanny sköter mätningen och Dine ror och noterar. Ola Österbacka fotograferade.

 

Vattenprovtagningar 30.5.2013

Projektchef Olli-Matti Kärnä tog sina första vattenprover den rekordvarma dagen när projektbeslutet skrevs på NTM-centralen.

 

Mattias Kanckos kartlade fågellivet och växtligheten

Mattias Kanckos från Essnature gjorde en andra kartläggning av fåglar och växter den 19 juni. Den 25 juli gjorde han ytterligare en kartläggning av växtligheten.

 

Curt Nyman tar prover av bottenfaunan 10.7.2013

Den 10 juli tog Curt Nyman prover av bottensedimentet för att analysera djurlivet.

 

Sedimentprover 14.8.2013

Onsdagen den 14 augusti utfördes en ny och viktig omgång med provtagning. Denna gång gällde det prover av sediment – på vanligt språk gyttjan på sjöbottnen. Olli-Matti Kärnä tog bilderna av Mikko Vihanto från Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat på Skatasund.

 

Provfiske 15–16.8.2013

På kvällen den 15 augusti lades sex specialnät ut, i flera delar med olika stora maskor. På fredag morgonen togs näten upp och fiskarna mättes och vägdes på stranden nedanför Iskmo daghem. Från Iskmo skifteslag deltog Ralf Norrgård och Henrik Backlund som talkoarbetare och även byns fiskeexpert Gunnar Wendell deltog.

De flesta av fotona togs av Satu Wivolin och Bengt Leander. Se även beskrivning (på finska) och flera foton på Satus blogg.