Iskmosundens projektverksamhet

Under sin drygt 5-åriga verksamhetstid har Föreningen Iskmosunden rf avslutat sex EU- eller statsstödda projekt och ett projekt pågår.

Se även bildgallerier