Iskmosundens syresättningsprojekt

ISSP, Iskmosundens syresättningsprojekt, startade 4.12.2014 och beslut om godkännande gjordes av NTM-centralen 9.12. Projektet avslutades 31.8.2015. Projektets syfte var att förbättra vattenkvaliteten med tre syrepumpar, två på Iskmo sund och en på Skatasund. Pumparna försågs med vakbegränsare för att inte försvåra isbildningen i närheten av pumparna. En syremätare skaffades också.

Korsholms kommuns utvecklingssektion beviljade den 3 december ett bidrag på 8.500 €. Tillsammans med egen talkoinsats på 1.400 € berättigade detta till ett EU-stöd på 23.100€, och den totala projektbudgeten blev därmed 33.000 €. Av budgeten användes 32.999,23 €.

Projektchef var Bengt Leander, som verkade som sekreterare i UPI. Projektets ansvarsperson var Thomas Autio. Ekonomiansvarig: Ola Österbacka. Allmän e-postadress: fornamn.efternamn@iskmosunden.fi.

Styrgrupp:

 • Representanter för Föreningen Iskmosundens styrelse: Peter Back, Thomas Autio (ordförande) och Bengt Leander (sekreterare).
 • Korsholms kommun: Kim Ehrs
 • Iskmo skifteslag: Henrik Backlund
 • Norra Jungsunds skifteslag: Nicklas Ingman
 • Sakkunnig och övervakare, förordnad av Södra Österbottens NTM-central: Hans-Göran Lax

Styrgruppens protokoll:

ISSP-info_april_2015, pdf
Info augusti 2015 (även ISSP-info, pdf)
Motsvarande på finska: Tiedote elokuu 2015

Slutrapport (pdf), sammanställd av projektchef Bengt Leander

Syremätningar till februari 2016 (pdf, uppdaterad)

Centrala händelser:

 • 3.12.2014 Korsholms kommun beslutar att bevilja delfinansiering.
 • 4.12.2014 Projektansökan insänds till NTM-centralen. Projektet startar.
 • 9.12.2014 NTM-centralen godkänner projektansökan.
 • 9.2.2015 Styrgruppens första möte.
 • 18.2.2015. Öppningsmöte för offerter. En godtagbar offert, från Waterix, vilken godkänns.
 • 21.2.2015. Information för medlemmarna delas ut de närmaste dagarna.
 • 21.3.2015. De första syrepumparna installeras. Bilder här.
 • 1.4.2015. Styrgruppens andra möte.
 • 31.5.2015. Alla syrepumpar är i drift. Information och bilder.
 • 15.6.2015. EU-projektinspektion av utbetalning nr 1 förrättas av utbetalningsinspektör Ulla-Maarit Raitanen från Åbo.
 • 27.8.2015. Styrgruppens tredje och sista möte.
 • 31.8.2015. Föreningens styrelse har sammanträde och godkänner projektets ekonomiredovisning och slutrapport. Projektet avslutas.

eruf_eu