Sponsorer

Föreningen Iskmosunden rf har inbjudit företag i nejden att bli sponsorer för Iskmo-Jungsund vandringsled. Guldsponsorerna har för sin dubbla sponsorsumma erbjudits en sponsorplakett i storlek A4. Silversponsorerna har en plakett i A5 på vår sponsortavla i anslutning till vandringsledens startpunkt vid Jungsunds sportplan.

Våra sponsorer har försett oss med en nödvändig kassareserv innan utbetalningar erhållits och bidrar till kostnader som inte täcks av projektmedel via Aktion Österbotten/Leader.

 

 

 


Huvudsponsorer för projektet:

3logon