Sponsorer

Vi tackar våra sponsorer!

Föreningen Iskmosunden rf har inbjudit företag i nejden att bli sponsorer för Iskmo-Jungsund vandringsled. Guldsponsorerna har för sin dubbla sponsorsumma erbjudits en sponsorplakett i storlek A4 och dessutom synlighet i sociala medier. Silversponsorerna har en plakett i A5 på vår sponsortavla i anslutning till vandringsledens startpunkt vid Jungsunds sportplan.

Våra sponsorer har försett oss med en nödvändig kassareserv innan utbetalningar erhållits och bidrar till kostnader som inte täcks av projektmedel via Aktion Österbotten/Leader.

Med ett varmt tack till samtliga sponsorer har vi härmed äran att särskilt presentera våra guldsponsorer:

nessler  01_cederberg

03_bbj  

06_kvevlax02_lampopiste


Huvudsponsorer för projektet:

3logon