Yhdistys

Iskmosunden on yhteinen nimi neljän järven muodostamalle jonolle, jotka erottavat Jungsundin ja Iskmon kylät toisistaan. Etelästä päin katsottuna ensimmäisenä on Iskmo sund sitten Vekasund, Strömssund ja pohjoisimpana Skatasund (grafiikka: Olli-Matti Kärnä).

Yhdistys Föreningen Iskmosunden rf perustettiin syyskuussa 2012. Aloite yhdistyksen perustamiseen tuli muutamilta vakituisilta ja kesäasukkaalta, jotka olivat huolissaan järvien rehevöitymisestä. Kuvagalleriasta löydät kuvia yhdistyksen perustamista valmistelevasta kokouksesta ja yhdistyksen perustamiskokouksesta.

Yhdistys on ollut hyvin aktiivinen ja läpivienyt useita projekteja: Iskmonjärvien kartoitusprojekti, Iskmon järvien hapetusprojekti, hiihtoladun kunnostusprojekti sekä vaellusreitin rakentaminen. Syksyllä 2017 käynnistyi vaellusreitin toinen vaihe, jossa vaellusreitti laajennetaan Kråknässtakanille. Kråknässkatanille rakennetaan taukopaikka katoksella ja grillillä sekä silta Skatasundin yli taukopaikalle.

Yhdistyksen hallitus ja jäsenten yhteystiedot löytyvät täältä.