Yhdistys

Iskmosunden on yhteinen nimi neljän järven muodostamalle jonolle, jotka erottavat Jungsundin ja Iskmon kylät toisistaan. Etelästä päin katsottuna ensimmäisenä on Iskmo sund sitten Vekasund, Strömssund ja pohjoisimpana Skatasund (grafiikka: Olli-Matti Kärnä).

Yhdistys Föreningen Iskmosunden rf perustettiin syyskuussa 2012. Aloite yhdistyksen perustamiseen tuli muutamilta vakituisilta ja kesäasukkaalta, jotka olivat huolissaan järvien rehevöitymisestä. Kuvagalleriasta löydät kuvia yhdistyksen perustamista valmistelevasta kokouksesta ja yhdistyksen perustamiskokouksesta.

Yhdistys on ollut hyvin aktiivinen ja läpivienyt useita projekteja: Iskmonjärvien kartoitusprojekti, Iskmon järvien hapetusprojekti, hiihtoladun kunnostusprojekti sekä vaellusreitin rakentaminen. Syksyllä 2017 käynnistyi vaellusreitin toinen vaihe, jossa vaellusreitti laajennetaan Kråknässtakanille. Kråknässkatanille rakennetaan taukopaikka katoksella ja grillillä sekä silta Skatasundin yli taukopaikalle.

Hallitus 2018

Vuosikokous valitsi 8.4.2018 yhdistyksen hallitukseen seuraavat jäsenet:

  • Peter Back, puheenjohtaja, puh 044 480 8480 (0440 688 696)
  • David Smedman, varapuheenjohtaja, puh 050 3074629
  • Bengt Leander, sihteeri, puh 0400 473 727
  • Kjell-Owe Ahlskog, puh 040 9033904
  • Thomas Autio, puh 0400 776 520
  • Jan-Erik Back, puh 050 441 7511
  • Peter Ljung, puh 044 3317878
  • Jukka Nyman, talkoovastaava, puh 050 513 6547
  • Helena Puro, tiedoitusvastaava (suomenkieliset sivut), puh 041 458 8482
  • Ola Österbacka, rahastonhoitaja ja tiedotusvastaava, puh 050 339 6383

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@iskmosunden.fi.