Medlemsansökan | Jäsenhakemus

Du kan lämna ansökan om medlemskap i nedanstående formulär.
Voit täyttää jäsenanomuksen alla olevan lomakkeeseen.

Minst en e-postadress/familj måste uppges | Vähintään yksi osoite/perhe
Minst ett telefonnr/familj måste uppges | Vähintään yksi puh.nro/perhe
Lägg in upp till tre medlemmar här ovan. Flera kan läggas in i det här fältet. | Syötä kolmen jäsenen tiedot yllä. Lisää jäseniä voi söyttää tähän kenttään.