Medlemsansökan | Jäsenhakemus

Du kan lämna ansökan om medlemskap i nedanstående formulär. Medlemsavgift 10 € eller 20 € för en hel familj på samma adress.
Voit täyttää jäsenanomuksen alla olevan lomakkeeseen. Jäsenmaksu 10 € tai 20 € koko samassa osoitteessa asuvalle perheelle.

Avgiften betalas till konto / maksu tilille: IBAN FI67 4958 0010 0470 78.

Minst en e-postadress/familj måste uppges | Vähintään yksi osoite/perhe
Minst ett telefonnr/familj måste uppges | Vähintään yksi puh.nro/perhe
Lägg in upp till tre medlemmar här ovan. Flera kan läggas in i det här fältet. | Syötä kolmen jäsenen tiedot yllä. Lisää jäseniä voi söyttää tähän kenttään.