Hiihtolatu

Iskmosunden yhdistys ylläpitää Iskmon hiihtolatuja. Ladut alkavat Iskmon päiväkodilta, osoitteesta Iskmontie 24. Päiväkodin pihalla on parkkipaikkoja ja latukartta sijaitsee urheilutuvan vieressä, päiväkodin piha-aitojen sisäpuolella. Urheilutuvan seinällä on nappi valaistuksen päälle kytkemiseen. Valaistus sammuu automaattisesti klo. 21.45. Ladut ovat perinteisen hiihtotavan latuja. Jäällä kulkevat ladut ovat alttiimpia sääolosuhteille ja vaativat metsälatuja enemmän lunta.

Valaistut ladut: 1,4 km ja 3,8 km. 

Jäällä: Iskmo sund 2,0 km, Strömssund 3,5 km ja Skatasund 5,3 km .

Latuinfoa puh: 040 661 79 79 (ruotsiksi). Hiihtokauden aikana ajankohtaista latutietoa löytyy Facebookista Iskmosunden -sivulta. Katso myös ajankohtainen latuinfo (ruotsiksi) Aktuell spårinformation

 

 

Hiihtoladut kunnostetiin 1.7.2016–30.9.2017 välisenä aikana Aktion Österbottenin Friskinwest -projektissa. Projektin kokonaisbudjetti oli 9 000 €, josta  noin puolet saatiin EU:n projektitukena ja loppusumma koostui talkootöistä (3 000  €) ja omarahoitusosuudesta (1500 €). Hiihtolatujen kunnostus oli seitsemäs yhdistyksen toteuttama EU-rahan avulla toteutettu projekti neljän vuoden sisällä.

Kunnostusprojektin aikana valaistu, Iskmon päiväkodilta alkava 1,4 km latu tasoitettiin osittain hiekan ja hakkeen avulla. Haketta levitettiin myös useiden talkoopäivien aikana suurimmalle osalle valaistua  latua. Jäljellä oleva hakekasa on tarkoitus levittää kevään 2018 aikana. Lisäksi valaistus korjattiin ja kaatuneet valopylväät nostettiin pystyyn.