Henkilötietoja koskevat käytännöt

Rekistöreityneellä yhdistyksellä on lain vaatima velvoite ylläpitää jäsenistään rekisteriä, josta selviää jäsenen koko nimi ja kotipaikka. Näiden lisäksi tarvitaan syntymävuosi, sillä 15 vuotta täyttäneillä jäsenillä on äänioikeus. Keräämme myös tiedot postiosoitteesta, sähköpostiosoitteesta ja puhelinnumerosta, jotta voimme tiedottaa jäseniä mm. yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista.

Yhdistys on vastuussa henkilötiedoista. Yhdistyksen vastuuhenkilöillä on pääsy tietoihin (puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri). Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Jäsen voi pyytää omia tietoja nähtäväksi. Yhdistyksen jäsenyys päättyy, mikäli jäsen pyytää, että tiedot rekisteristä poistetaan.

Tietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan kun henkilö on yhdistyksen jäsen. Kun jäsenyys päättyy,  tiedot poistetaan rekisteristä.

Jäsenrekisteriä ylläpitää OF System titus.ofsystem.fi tietojärjestelmässä, joka sijatsee salasanan takana yhdistyksen verkkosivuilla. Palvelu toimii WebDirect:in avulla FiIeMaker Server 16:ssa ja on suojattu SSL salaustekniikalla.

Voit liittyä jäseneksi, mikäli hyväksyt nämä henkilötietoja koskevat käytännöt. Tee ilmoittautuminen tämän linkin kautta tai ilmoittamalla henkilötietosi hallituksen puheenjohtajalle, sihteerille tai rahastonhoitajalle.