Årsmöte – vuosikokous 2024

Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf kallas till stadgeenligt årsmöte som hålls torsdagen den 11 april 2024 kl. 18.00 i Iskmo daghem. Kallelsen gäller alla familjemedlemmar som fyllt 15 år.

Årsmötesärendena anges i § 11 i föreningens stadgar.

Iskmo, den 25 mars 2024
Styrelsen


Föreningen Iskmosunden-yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään torstaina 11 huhtikuuta klo 18.00 Iskmon päiväkodilla. Kutsu koskee kaikkia 15 v täyttäneitä perhejäseniä.

Vuosikokousasiat määritellään yhdistyksen säännöissä § 11.

Iskmo, 25. maaliskuuta 2024
Hallitus