UPI: Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden

eruf_eu

UPI inleddes 17.5.2013 och avslutades enligt den ändrade projektplanen 30.9.2014 (enligt den ursprungliga planen 30.6). Här finns bilder, protokoll, viktiga fakta och länkar till dokument.

Styrgrupp

 • Ordförande: Ola Österbacka; vice ordförande: Peter Back; sekreterare: Bengt Leander
 • Representant för projektägaren och initiativtagarna är ytterligare Jan-Erik Back
 • Representant för Korsholms kommun: Hans Hjerpe, ersättare: Jens-Peter Revahl (tillfällig ersättare vid det första mötet: Håkan Skata)
 • Representant för Iskmo skifteslag: Henrik Backlund
 • Representant för Norra Jungsunds skifteslag: Nicklas Ingman

Sakkunnig och projektets övervakare från NTM-centralens sida: Hans-Göran Lax

Projektchef Olli-Matti Kärnä deltar på tjänstens vägnar.

Kort information om händelser

 • 17.5.2013 Styrelsen för Föreningen Iskmosunden rf beslutar om att sända in ansökan om projektfinansiering till NTM-centralen. UPI inleds. Beslut om anställning av kand. nat. Olli-Matti Kärnä som projektchef.
 • 19.5 Essnature/Mattias Kanckos utför en första omgång av fågelinventeringen.
 • 28.5 NTM-centralen beslutar godkänna UPI.
 • 29-30.5 Olli-Matti Kärnä utför första omgången av vattenundersökningen. Analysen görs av Vasa miljölaboratorium.
 • 19.6 Mattias Kanckos utför den andra omgången av fågelinventeringen.
 • 1-2.7 Olli-Matti Kärnä utför en andra omgång av vattenundersökningen.
 • 9.7 Styrgruppen har sitt första möte.
 • 10.7 Curt Nyman gör tillsammans med Olli-Matti Kärnä undersökning av bottenfaunan.
 • 14.8 Mikko Vihanto från Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat (EPV) gör tillsammans med Olli-Matti Kärnä provtagning av sediment.
 • 15-16.8 Provfiske utfördes med hyrda nät från EPV och med talkoinsatser.
 • 7.9 Föreningen Iskmosunden firar höstfest med avtäckning av infoskylt.
 • 31.10 Styrgruppens andra möte.
 • Under vintern mättes pH-värden i diken vid några tillfällen.
 • 10.3.2014 Mätning av sundens vattennivåer i förhållande till Iskmo sund.
 • 9–10.4 Utredning av tillrinningsområdena.
 • 23–24.4 Provfiske med kassar.
 • 25.4 Styrgruppens tredje möte.
 • 1.8 Projektchefens slutrapport föreligger för översättning, som görs av biolog Hans Hästbacka.
 • 5.8 NTM-centralen godkänner ändring av projektplanen. Projektet avslutas 30.9.2014 och budgeten höjs till 33 000 €.
 • 25.8 Slutrapporten publiceras.
 • 27.8 Slutseminarium i Alskathemmet.
 • 24.9 Styrgruppens sista möte. Protokoll, justerat 29.9.

Slutrapport

1 svar på ”UPI: Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden”

Kommentarer är stängda.