Rastplats på Kråknässkatan, brobygge – Taukopaikan sillanrakennus

 

På Kråknässkatan byggs en rastplats under det andra skedet av projektet Iskmo-Jungsund vandringsled. För att komma dit byggdes i mars-april en bro, som delvis vilar på pontoner. Bron är nu monterad och försedd med räcken. Landgångarna till själva bron är också försedd med räcken, och med säkerheten i åtanke har Lokal-Tapiola donerat en livboj.

Välj länk till de skilda händelserna och klicka på miniatyrerna, och sedan på bilden för att se full storlek. Om du väljer [Visa bildspel] klickar du fram bilderna en i taget. 

Kråknässkatanille rakennetaan taukopaikka Iskmo-Jungsundin vaellusreitin rakentamisen toisen vaiheen aikana. Taukopaikalle päästäkseen rakennettiin maalis-huhtikuun aikana Kråknesskatanille johtava silta, joka kelluu osittain ponttoonien varassa. Silta on nyt asennettu ja kaiteet rakennettu. Myös sillalle johtavat maihinnousuliuskat on varustettu kaiteilla. Lähi-Tapiola lahjoitti turvallisuusmielessä sillalle pelastusrenkaan.

Klikkaamalla eri rakennusvaiheiden otsikoita pääset katsomaan kuvia eri vaiheista. Jos valitset [Visa bildspel] saat kuvat suurempana näkyviin yksitellen.

Paviljongleverans – Paviljongin toimitus

Första serien bilder är från fredagen den 2 mars, då material för paviljongen levererades till Tallbackens vägskäl. Fotografier: Bengt, Peter.

Ensimmäinen kuvasarja on perjantailta 2.3.2018, jolloin paviljongin materiaali toimitettiin Tallbackenin tien päähän. Kuvat: Bengt ja Peter.

Pontoner och landgångar på plats – Pontoonit ja maihinnoususillat paikoillaan

Fredagen den 9 mars kom pontonerna och landgångarna (foto: Jukka) och på lördagen var det transporttalko på Stråkan (foto: Ola). Se även videosnutt på Facebook eller Youtube!

Perjantaina 9. maaliskuuta saapuivat ponttoonit ja maihinnousuliuskat (kuva: Jukka) ja lauantaina pidettiin kuljetustalkoot Stråkanissa (kuva:Ola). Katso myös videopätkät Facebookissa tai Youtube:ssa!

Bron monteras – Sillan asennus

Lördagen den 17 mars monterades bron som hade byggts upp i ett uthus. Delarna kördes ut dagen innan. Hela proceduren gynnades av att kölden gjort isen stark. (Foto: Ola)
Den 25 mars monterades räcken på bron (foto: Jukka). 

Lauantaina 17.3.2018 asennettiin etukäteen kuivalla maalla rakennettu siltaosa paikoilleen. Kylmä pitkä sää ja siitä seurannut paksu ja vahva jää mahdollistivat siltaosan kuljetuksen Kråknässkatanille (kuva: Ola). Tämän jälkeen asennettiin sillan kaiteet (kuva: Jukka).

Brofästning, grus och ris – sillan kiinnitys, soraa ja risuja

Den 4 april försökte vi fästa 3 m långa rör i fästen för pontonbroarna, men det gick inte så bra. Vi stötte på stenar, utom mitt under bron där djupet var för stort. Planerna lades om: fäste av pontonbroarna görs med kättingar och vid träbron byts rören till 6 m rör. 

Den 12 april sattes 3 av de fyra långa rören på plats. Det fjärde måste söka ett ställe utan sten i botten, sedan när isen har smält. Borrhål gjordes i strandstenar för fäste av kättingar och bjälkar för landgångarna.

Peter körde ut ett lass grus men fick det besvärligt i snösörjan. David och Thomas körde bort några rislass.

(Foton: Bengt, David och Ola)

Huhtikuun 4. päivä yritimme kiinnittää ponttoonisillat 3 m pitkillä putkilla, mikä ei onnistunut kovin hyvin: putket osuivat kiviin lukuun ottamatta keskellä siltaa, jossa syvyys oli puolestaan liian suuri. Suunnitelmat laitettiin uusiksi: ponttoonisillat kiinnitettäisiin ketjuilla ja keskeltä siltaa 6 m pituisilla putkilla.

12.3. asennettiin 3/4 putkista paikoilleen. Neljännelle täytyy etsiä pohjasta kivivapaa paikka kun jäät ovat sulaneet. Rantakiviin porattiin reiät kettinkikiinnityksiä varten.

Peter kuljetti paikalle yhden lastin soraa vaikka lumisohjo teki siitä vaikeaa. David ja Thomas kuljettivat pois muutamia kuormallisia risuja.

(Kuvat: Bengt, David ja Ola).

Grillplatsen bereds – Nuotiopaikan valmisteluja

Lördagen den 21 april har snön smultit bort från den blivande rastplatsen. Ett talkolag planerar grunden för paviljongen och rullar grillringen av betong på plats. Vedskjulet som tillverkats redan på förvintern har nu också satts på plats.

Lumien sulettua tulevalta taukopaikalta talkooporukka suunnittelee paviljongin paikkaa ja siirtää nuotiopaikan betonirenkaan paikoilleen. Myös alkutalvesta rakennettu polttopuukatos siirretään paikoilleen.

Grund för paviljong och livboj till bron – paviljongin perustukset ja pelastusrengas

Nu börjar det vara dags att montera det virke som redan några månader har legat och väntat. Grunden för paviljongen på den fantastiskt fina platsen på Kråknässkatan har färdigställts. Bron pryds nu av en livboj som donerats av Lokaltapiola. Brons landgångar har också försetts med räcken. 

Muutamia kuukaisia paikalla maanneen puutavaran asennus alkaa olla ajankohtaista ja paviljongin perustusten teko alkaa Kråknässkatanin uskomattoman kauniille paikalle. Siltaa koristaa nyt Lähi-Tapiolan lahjoittama pelastusrengas. Myös maihinkulkuliuskoille on nyt asennettu kaiteet.

Paviljongens väggar monteras – Paviljongin seinät asennetaan

Fredagen den 18 maj monterades paviljongens väggar av fem talkokarlar.

Perjantaina 18.5. asennetaan paviljongin seinät viiden talkoolaisen voimin.

Takläggning – kattohommia

Underlagsbräderna spikades 27.5 medan takfilten monterades 29.5, i lika strålande sol som tidigare.

Aluskatteet naulattiin 27.5. ja kattohuopa asennettin 29.5.2018, molemmat kirkkaassa auringonpaisteessa.

Paviljongen färdigställs – Paviljongin viimeistely

Bord och bänkar har anskaffats till paviljongen, en trappa med räcke har gjorts vid dörren (2.6) och slutligen har hela huset målats (8.6).

Palviljonkiin on hankittu pöytä ja penkit, oven eteen on rakennettu kaiteilla varustetut portaat ja lopuksi koko komeus maalattiin.

Terrass – terassi

Grillplatsen får en terrass (oktober 2018) – Grillauspaikka saa terassin (lokakuussa 2018)