Rastplats på Kråknässkatan, brobygge

På Kråknässkatan ska under det andra skedet av Iskmo-Jungsund vandringsled byggas en rastplats. För att komma dit byggs i mars-april en bro, som delvis vilar på pontoner. Bron är nu monterad och ska senare förses med räcken. När snön smultit undan från stränderna ska landgångarna fästas.

Välj länk till de skilda händelserna och klicka på miniatyrerna, och sedan på bilden för att se full storlek. Om du väljer [Visa bildspel] klickar du fram bilderna en i taget. 

 

Paviljongleverans

Första serien bilder är från fredagen den 2 mars, då material för paviljongen levererades till Tallbackens vägskäl. Fotografier: Bengt, Peter.

Pontoner och landgångar på plats

Fredagen den 9 mars kom pontonerna och landgångarna (foto: Jukka) och på lördagen var det transporttalko på Stråkan (foto: Ola). Se även videosnutt på Facebook eller Youtube!

Bron monteras

Lördagen den 17 mars monterades bron som hade byggts upp i ett uthus. Delarna kördes ut dagen innan. Hela proceduren gynnades av att kölden gjort isen stark. (Foto: Ola)
Den 25 mars monterades räcken på bron (foto: Jukka). 

Brofästning, grus och ris

Den 4 april försökte vi fästa 3 m långa rör i fästen för pontonbroarna, men det gick inte så bra. Vi stötte på stenar, utom mitt under bron där djupet var för stort. Planerna lades om: fäste av pontonbroarna görs med kättingar och vid träbron byts rören till 6 m rör. 

Den 12 april sattes 3 av de fyra långa rören på plats. Det fjärde måste söka ett ställe utan sten i botten, sedan när isen har smält. Borrhål gjordes i strandstenar för fäste av kättingar och bjälkar för landgångarna.

Peter körde ut ett lass grus men fick det besvärligt i snösörjan. David och Thomas körde bort några rislass.

(Foton: Bengt, David och Ola)

Grillplatsen bereds

Lördagen den 21 april har snön smultit bort från den blivande rastplatsen. Ett talkolag planerar grunden för paviljongen och rullar grillringen av betong på plats. Vedskjulet som tillverkats redan på förvintern har nu också satts på plats.