Styrelsen

Föreningens styrelse är från årsmötet 31.5.2022:

  • Peter Back, ordförande, tfn 040 661 7979
  • David Smedman, vice ordförande, tfn 050 3074629
  • Bengt Leander, sekreterare, tfn 0400 473 727
  • Thomas Autio, tfn 0400 776 520
  • Jan-Erik Back, tfn 050 441 7511
  • Jonatan Back, tfn 044 314 1176
  • Jukka Nyman, tfn 050 513 6547
  • Helena Puro, informationsansvarig, tfn 041 458 8482
  • Ola Österbacka, tfn 050 339 6383
  • Rasmus Back, kassör

E-postadresser av formen fornamn.efternamn@iskmosunden.fi.

Stadgar
Verksamhetsberättelser