Brofästning, grus och ris

Galleri Kråknässkatan (4)

Den 4 april försökte vi fästa 3 m långa rör i fästen för pontonbroarna, men det gick inte så bra. Vi stötte på stenar, utom mitt under bron där djupet var för stort. Planerna lades om: fäste av pontonbroarna görs med kättingar och vid träbron byts rören till 6 m rör. 

Den 12 april sattes 3 av de fyra långa rören på plats. Det fjärde måste söka ett ställe utan sten i botten, sedan när isen har smält. Borrhål gjordes i strandstenar för fäste av kättingar och bjälkar för landgångarna.

Peter körde ut ett lass grus men fick det besvärligt i snösörjan. David och Thomas körde bort några rislass.

(Foton: Bengt, David och Ola)