Bron monteras

Galleri Kråknässkatan (3)

Lördagen den 17 mars monterades bron som hade byggts upp i ett uthus. Delarna kördes ut dagen innan. Hela proceduren gynnades av att kölden gjort isen stark. (Foto: Ola)

Den 25 mars monterades räcken på bron (foto: Jukka).