Styrelsens sammanträde 26.11

Styrelsen sammanträdde den 26 november för att arbeta vidare med förberedelserna för ett undersökningsprojekt. Styrelsen beslöt lämna in en ansökan till Korsholms kommunstyrelse om delfinansiering av projektet och att fortsätta med kontakter till olika håll: att söka studerande som kunde ta in undersökningen i sina studier samt kontakta resurser i nejden och konsultföretag.

16 nya medlemmar antogs. Vid sammanträdestidpunkten hade 30 personer anmält sig och medlemsvärvningen går vidare.