Föreningen har registrerats

Föreningen Iskmosunden rf registrerades av Patent- och registerstyrelsen den 10 december 2012 med nr 209.112.