Styrelsen hade ett digert sammanträde

På måndag kväll den 5 november hade styrelsen ett tre timmar långt sammanträde. Överinspektör Karl-Erik Storberg från ELY-centralen och miljöinspektör Helena Granlund från Korsholms kommun deltog med värdefull information.

Styrelsen strävar efter att lämna in en ansökan om finansiering av ett förundersökningsprojekt ännu detta år för att planera olika alternativ för restaurering av Iskmosunden. En del olika kontakter ska tas och anvisningar studeras innan styrelsen samlas på nytt om ett par veckor.

En arbetsgrupp för friluftsverksamhet tillsattes. Den består av Peter Back, Kjell-Ove Ahlskog, Karl-Erik Enges, Ruben Lindahl, Terese Lindahl, Mikaela Rönn och David Smedman.