Galleri: föreningen grundas

Den 28 augusti 2012 hölls ett välbesökt möte med information och diskussion om en förening ska bildas. Ann Slangar från Karperöprojektet deltog med information. Bild 1–3 är från detta möte.

Föreningen stiftades den 25 september 2012 av nio personer. Bilderna 4–6 är från undertecknandet av stiftelseurkunden. Foto: Ola Österbacka.

Flera bilder här!