Slåtter och underhåll av vandringsleden och skidspår – Niitto ja vaellusreitin ja talkooreitin ylläpitoa

Slåtter av vattenväxtligthet i Iskmo sund och Skatasund fortsattes i år. Slåttern utfördes av Fiksuranta. Ett gäng talkojobbare var involverade i samband med samling och deponering av klippta växtmassorna. Slåtter hjälper hålla vattenarealen öppen men vi önskar att under kommande år föreningen har möjlighet att påverka i sjöarnas avrinningsområde eftersom extra näringsflöden från avrinningsområden orsakar eutrofiering av sjöar och ökad tillväxt av vattenväxter.

Lördagen 7.10. samlades ett talkogäng för olika underhållsarbete för vandringsleden och skidspåret. Ved höggs och sågades, tidigare klyvna ved sattes i säckar och vedförråden påfylldes. Även grunden för skidspåret trimmades av växtlighet för att möjliggöra bättre spår kommande vinter. Efter att par timmars flitig talkojobb bjöd föreningen på korv och semla vid Kråknäs grillplats. Det var en lyckad talkodag trots vädret var regnigt och blåsigt!


Vesikasvillisuuden niittoja Iskmo sundissa ja Skatadunsissa jatkettiin tänä vuonna. Niiton suoritti Fiksuranta. Talkooväkeä osallistui niittojätteiden keruuseen ja läjitykseen. Niiton avulla vesialueet pysyvät avoimempina mutta toivomme että tulevina vuosina yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa järvien valuma-alueella, sillä ylimääräinen ravinnekuormitus valuma-alueelta aiheuttaa järvien rehevöitymistä, mikä puolestaan näkyy vesikasvillisuuden runsastumisena.

Lauantaina 7.10. kokoontui talkooporukka erilaisten vaellusreitin ja hiihtoladun ylläpitotöiden parissa. Polttopuita pilkottiin ja sahattiin, aikaisemmin pilkottuja puita ladottiin säkkeihin ja polttopuuvarastot täydennettiin. Myös hiihtoladun pohjat siistittiin kasvillisuuden osalta, jotta ladut olisivat tulevana talvena hyvässä kunnossa. Muutaman tunnin ahkeran talkoilun jälkeen yhdistys tarjosi makkarat ja sämpylät Kråknäsin taukopaikalla. Talkoopäivä oli onnistunut huolimatta sateisesta ja tuulisesta säästä!

Polttopuutalkoot lokakuussa 2023- vedtalko i oktober 2023
Skatasund före slåttern 2023. Bild: Fiksuranta/ Risto Saari
Skatasund efter slåttern 2023. Bild: Fiksuranta/Risto Saari