Möjlighet att betala en frivillig avgift för ved eller parkering – Mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen maksu polttopuista tai pysäköinnistä

Föreningen har tagit MobilePay i bruk och således kan man betala för ved eller parkeringen om man så önskar. MobilePay nummer: 80675. Med de frivilliga avgifterna stöder man föreningens verksamhet.


Yhdistys on ottanut MobilePayn käyttöön ja siten on mahdollista maksaa polttopuista tai pysäköinnistä niin halutessaan. MobilePayn numero: 80675. Näillä vapaaehtoisilla maksuilla tuetaan yhdistyksen toimintaa.