Höstfest 7.9

Välkommen till höstfest vid Iskmo daghem lördagen den 7 september kl 13-15! Se närmare på programbladet.

Höstfest (pdf)

hostfest