Slåtter och underhåll av vandringsleden och skidspår – Niitto ja vaellusreitin ja talkooreitin ylläpitoa

Slåtter av vattenväxtligthet i Iskmo sund och Skatasund fortsattes i år. Slåttern utfördes av Fiksuranta. Ett gäng talkojobbare var involverade i samband med samling och deponering av klippta växtmassorna. Slåtter hjälper hålla vattenarealen öppen men vi önskar att under kommande år föreningen har möjlighet att påverka i sjöarnas avrinningsområde eftersom extra näringsflöden från avrinningsområden orsakar Läs mer…

Möjlighet att betala en frivillig avgift för ved eller parkering – Mahdollisuus maksaa vapaaehtoinen maksu polttopuista tai pysäköinnistä

Föreningen har tagit MobilePay i bruk och således kan man betala för ved eller parkeringen om man så önskar. MobilePay nummer: 80675. Med de frivilliga avgifterna stöder man föreningens verksamhet. Yhdistys on ottanut MobilePayn käyttöön ja siten on mahdollista maksaa polttopuista tai pysäköinnistä niin halutessaan. MobilePayn numero: 80675. Näillä vapaaehtoisilla maksuilla tuetaan yhdistyksen toimintaa.

Årsmöte – vuosikokous 2023

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf kallas till stadgeenligt årsmöte som hålls torsdagen den 30 mars 2023 kl. 18.00 i Iskmo daghem. Kallelsen gäller alla familjemedlemmar som fyllt 15 år. Årsmötesärendena anges i § 11 i föreningens stadgar. Iskmo, den 8 mars 2023Styrelsen KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN Föreningen Iskmosunden-yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään Läs mer…

Vedförråd påfylld i talko – Polttopuuvarasto täydennettiin talkoissa

Sportlovsveckan är här! Vedförråden i Kråknäs rastplats påfylldes drygt en vecka sedan av 12 flitiga talkojobbare. Stockar sågades och ved höggs. Det blev snabbt synliga resultat och nu räcker veden en längre tid för alla vandrare. Ved finns även vid de två andra rastplatser. Det finns möjlighet att stöda vedanskaffningen genom att betala en frivillig Läs mer…

Allsång – yhteislauluilta 26.10.2022

Vår förening grundades för 10 år sedan och vi jubilerar med en allsångskväll i Iskmo-Jungsunds ungdomslokal onsdagen den 26 oktober kl 18. Styrelsen hoppas att kvällen upplevs som en fin present både till fast boende och sommargäster i byarna. Yhdistyksemme perustettiin 10 vuotta sitten ja juhlistamme tätä yhteislauluillalla Iskmo-Jungsundin nuorisoseurantalolla ke 26.10.2022 klo 18. Hallitus Läs mer…

Slåtter av vattenväxtlighet – vesikasvillisuuden niittoa

Vi i föreningen Iskmosunden har redan många år jobbat med restaurering av sjöar och i år kommer vattenväxtlighet att klippas maskinellt i Iskmo sund och Skatasund. Arbetet påbörjas 15.8.2022 och det beräknas ta 4-5 dagar. Fiksuranta Oy sköter själva klippandet och uppsamlingen av det klippta materialet till stranden och talkofolk tar hand om placering av Läs mer…

Kallelse till åtsmöte – Kutsu vuosikokoukseen

Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf kallas till stadgeenligt årsmöte som hålls tisdagen den 31 maj 2021 kl. 18.00 i Iskmo daghem. Kallelsen gäller alla familjemedlemmar som fyllt 15 år. Årsmötesärendena anges i § 11 i föreningens stadgar. Föreningen Iskmosunden-yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään tiistaina 31 toukokuuta klo 18.00 Iskmon päiväkodilla. Kutsu koskee kaikkia Läs mer…

Sportstugans WC öppen för besökare av vandringsleden – Urheilutuvan WC auki vaellusreitin käyttäjille

Besökarna på vandringsleden har alltid gett bra feedback om vandringsleden och leden har varit populär  år efter år. En sak som besökarna har saknat är wc och nu har vi haft möjligheten att svara på detta önskemål. En wc på sportstugan försågs med en ytterdörr, trappan utanför den nya dörren förlängdes och ellås installerades. Arbetena Läs mer…

Menföre i Tistronskärsvägen / Kelirikko Tistronskärintiellä

Uppdatering 5.5.2021: Läget har lättnat och parkeringsplatser är öppna igen! Päivitys 5.5.2021: Tilanne on parantunut ja parkkipaikat ovat jälleen auki! Våren är här och således också menföre. Tistronskärsvägen är i dåligt skick pga menföre och därför är parkeringsplatser i Hallonnäs (P1 och P2) stängda. Bilar kan parkeras i sportplan (Jungsundvägen 645)0 eller längs Iskmovägen. Kevät Läs mer…

Info- och diskussionstillfälle / tiedotus- ja keskustelutilaisuus 26.9.2021

Föreningen ordnar ett info och diskussionstillfälle för allmänheten om restaureringsplaner i Iskmosundens sjöar. Iskmosundens sjöar är grunda, näringsrika och håller på att växa igen. Föreningen har planerat muddringar av ytsediment och slåtter av vattenväxter som restaureringsmetoder. Kom och höra mera samt diskutera om våra planer! När: 26.9.2021 kl 18-19 Var: Iskmo-Jungsunds ungdomslokal, Jungsundvägen 575 Kom Läs mer…