Galleri: ISSP – syresättningsprojektet

Syresättningsprojektet blev godkänt i december 2014 och avslutades 31.8.2015. Efter det har också projektmedel erhållits ett par år för driften av syrepumparna.