Årsmöte – vuosikokous 2023

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Iskmosunden rf kallas till stadgeenligt årsmöte som hålls torsdagen den 30 mars 2023 kl. 18.00 i Iskmo daghem. Kallelsen gäller alla familjemedlemmar som fyllt 15 år.

Årsmötesärendena anges i § 11 i föreningens stadgar.

Iskmo, den 8 mars 2023
Styrelsen

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN

Föreningen Iskmosunden-yhdistyksen jäsenet kutsutaan sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään torstaina 30 maaliskuuta klo 18.00 Iskmon päiväkodilla. Kutsu koskee kaikkia 15 v täyttäneitä perhejäseniä.

Vuosikokousasiat määritellään yhdistyksen säännöissä § 11.

Iskmo, 8. maaliskuuta 2023
Hallitus