Om föreningen

Föreningen Iskmosunden grundades den 25 september 2012. Dess syfte är att planera och genomföra åtgärder för att restaurera Iskmosunden, som hotas av en ökande växtlighet och försumpning. Föreningen kan även ta andra initiativ i syfte att främja friluftsliv och aktiviteter kring Iskmosunden.

Gå med i vår Facebookgrupp för att följa det aktuella arbetet med projekten och skidspårens skick!

Vill du bli medlem? Du kan lättast ansluta dig genom att skicka in en anmälan till vår webbdatabas och sedan betala in medlemsavgiften, som är 15 € för 2017. Kontot i Kvevlax sparbank är FI67 4958 0010 0470 78. Här finns också en blankett att skriva ut. Fyll i uppgifterna och lämna i ordförandens postlåda, eller posta. Kom ihåg att meddela e-postadress för att få medlemsbrevet via e-post!