Vandringsledens skede 2 startar

Den nya brons och rastplatsens läge vid den nuvarande vandringsleden.

(Suomeksi tässä)

Nu startar det andra skedet av byggandet av Iskmo-Jungsund vandringsled! Styrelsen för Aktion Österbotten har vid sitt sammanträde 19.10 förordat projektet som nu ännu ska laglighetsgranskas på NTM-centralen. Projektets ägare är Föreningen Iskmosunden rf.

Skede 2 utgörs i huvudsak av en bro från den nuvarande leden vid Skatasund över till den natursköna udden Kråknässkatan (se hel karta!), där en ny rastplats ska uppföras med vindskydd och grillplats. Bron ska göras som en pontonbro med en mellandel i trä som tillåter passage av kanoter och småbåtar. Den fria höjden blir 1,45 m och det gör att skotertrafik ska ledas upp på stranden. Träarbetet görs på talko.

Skiss av hur bron kan tänkas se ut. (Markos Puro)

Den nya rastplatsen kommer att finnas på ca 3 kilometers avstånd från startplatsen vid Jungsunds sportplan och ca 1 km från Hallonnäsparkeringen.

Till skede 2 hör också rensning av gäddnate med specialverktyg som används från båtar. Planen är att göra detta som talkoarbete tre gånger per sommar under två års tid. Rensning görs på två ställen: i Skatasund och i övre delen av Iskmo sund.

Projektets totalbudget är 23 900 € och finansieras till 50 % med EU-stöd via Leader. Talkoinsatserna värderas till 11 280 € och i egna pengar insätts 670 €. Projektet ska vara avslutat 31.12.2019.