Talko för vandringsleden

Våren är här och det är dags att börja med talkojobbet för att iståndsätta vandringsleden. Förhoppningen är att den ska vara användbar redan i sommar, även om vi behöver EU-pengar för att få till stånd grillplatser, vindskydd och större broar. I sommar blir det dags att ansöka.

För spångar och mindre broar har vi anskaffat virke med stöd av ett bidrag från Korsholms kommun. Den 14 april sågades virket till i lämpliga stycken och på lördag, 18 april, ska det bli talko för att forsla ut virket till de platser där det sedan ska monteras efter hand. För detta inbjuds alla med som har kraft i arm. Det blir samling vid Iskmovägens vändplats kl 10. Sedan följer arbete med montering. Det är möjligt att göra talkoinsatser tillsammans på tider som meddelas senare, eller på egen hand efter överenskommelse med David Smedman eller Peter Back.

David, Kjell och Peter jobbar med virket 14.4. Fjärde man i laget är fotografen Jan-Erik.

David, Kjell och Peter jobbar med virket 14.4. Fjärde man i laget är fotografen Jan-Erik.