Bilder från materialtalko

Lördagen den 18 april 2015 samlades sex karlar på Iskmovägens vändplats för att bege sig till ”Kedekroken” och vidare med stolpar och plankor till Hallonnäsfladan.

talkostart

Plankorna ska sättas ut över blöt mark som spångar, två och två, och stolparna blir underlag för broar över diken och smala sjövikar. Stolparna är de gamla elljusstolparna som forslades bort från Björkholmsback i vinter. Uppskattningsvis väger stolparna 100-150 kg styck, så det blev ett rejält karla-arbete att bära dem över stubbar och stenar.

I det här skedet blev det en balansgång att få ut stolpar och planker över våtmarken.

I det här skedet blev det en balansgång att få ut stolpar och planker över våtmarken. Det ser ganska skräpigt ut än så länge, men vass och sly ska röjas undan så att det framåt sommaren ska gå att vandra längs leden.

Det är vår i Iskmo. Bara lite rester fanns kvar av isen på talkodagen. Lågtflygande örnar och ett svanpar gav en förnimmelse av kommande naturupplevelser.

Peter, David, Jukka och Thomas i farten med att bära plankor.

Peter, David, Jukka och Thomas i farten med att bära plankor.