Talko vid Vekasund

Tisdag 4.8 tog en liten grupp sig an våtmarken invid Vekasund och byggde en bro över ett dike och lade ut spångar på ca 60 meter. På grund av det rikliga regnet står vattennivån högre än normalt, rentav minst lika högt som under snösmältningen, och det ger ett riktvärde på hur mycket spångar som behövs.

Eftersom det mesta av spångarna inte blev klara fortsätter talkoarbetet onsdag 12.8 med samling kl 17.30 vid sportplanen. Vi hoppas att många fler kan komma med denna gång.

IMG_0308

Material för bro och spångar förs till Vekasund med traktor.

IMG_0309

Peter & Peter i våtmarken vid Vekasund. Här ska spångar göra det möjligt att ta sig fram med länktossor!