Arbetena på vandringsleden igång

Det nya projektet Iskmo-Jungsund vandringsled är nu officiellt igång, efter att det godkänts av styrelsen 7.7 och anhängiggjorts av Leader/Aktion Österbotten 10.7.2015.

Styrelsen kommer att organisera ett intensivt talkoarbete, som i första hand går ut på att iståndsätta spångar och broar samt märka och röja leden. Under hösten ska skyltar anskaffas och sättas ut, och under vintern anskaffas material för vindskydd och grillplatser.

Bilden nedan är från Stråkan, där en grupp använde ett något ovanligt sätt för att transportera ut material: först roddes plankor och stockstumpar med småbåtar till Skatasunds sydligaste del och sedan bars de vidare till Fiskvattören vid Strömssunds norra del. Den andra bilden visar hur material förs ut i en blöt terräng vid Hallonnäsfladan och på den tredje bilden ser vi hur en spång växer fram nära Björnhällsfladan.

materialtransport_strakan

Ola, Peter, Bengt och Martti passar in plankor i båtar vid Stråkan.

Peter L och David tränar balansen i jobbet med underlag för en bro.

Peter L och David tränar balansen i jobbet med underlag för en bro.

spangbygge_bjornhall

Jukka monterar spång i närheten av Björnhällsfladan.