Delta i miljontalkot!

Under veckan 14-20 september hålls ett riksomfattande jippo, kallat ”Maailman suurimmat talkoot”. Det är jord- och skogsbruksministeriet och landsbygdsverket som står som arrangörer och som deltagare i ett Leader-projekt kommer vi att delta. Vi får samtidigt räkna de timmar som vi lägger in under veckan som vanliga talkoinsatser för vårt projekt.

Vår medverkan presenteras här på jippots webbsida.

Vi inbjuder alla intresserade att delta i talkot, antingen på egen hand och när som helst, eller vid följande två tillfällen:

Onsdag 16.9 från kl 17.30 (2-3 timmar): trimning av leden, röjning av sly och förbättring av leden med lätt avverkning av småträd. Vi samlas vid sportplanen. Ta gärna med egen röjsåg om du har. Det finns också arbete med att kasta undan kvistar och tillverka ved av det som har tagits bort med tanke på grillplatserna.

Lördag 19.9 från kl 10.00 (2-3 timmar): byggande av en spång på skidspåret nära Nynäsvägen, och om tiden räcker också vid ett ställe vid Hallonnäsfladan. Här behövs främst motorsåg och skruvdragare, men det finns också mycket att putsa med att kasta ihop kvistar och skräp. Denna dag hålls också visning av leden för intresserade och vi erbjuder grillkorv och kaffe vid Vekasund 12.30-14.

Närmare information ges av Peter, 0440-688 696.