Ny låda

Nu är en gästbok utplacerad vid Parkeringen vid Hallonnäs och den andra vid Jungsund sportplan. Gå ut och vandra längs leden och kom ihåg att skriva i någon av dem. Går ni hela leden räcker det att ni skriver i den ena. Med rätt skor på fötterna kan du redan gå den, ställvis torrt men ställvis vått. I maj kan spångar och grillplatsen  börja byggas. Kom och njut av naturen.
Tack Jukka för den fina lådan !

Marlen Backs foto.