Policy för personuppgifter (enligt GDPR)

En registrerad förening har en lagstadgad uppgift att upprätthålla ett register över sina medlemmar, där varje medlems fullständiga namn och hemort framgår. Dessutom behövs födelseåret, eftersom endast 15 år fyllda medlemmar har rösträtt. För att vi ska kunna delge medlemmarna information samlar vi också in uppgifter om postadress, telefon och e-post.

Föreningen är personuppgiftsansvarig. Tillgång till uppgifterna har föreningens ansvarspersoner (ordförande, kassör och sekreterare). Uppgifterna ges inte ut till utomstående. Enskilda medlemmar kan begära att få se sin egen information. Medlemskapet i föreningen upphör om medlemmen begär att uppgifterna raderas. 

Uppgifterna sparas i medlemsregistret så länge personen är medlem i föreningen. Då medlemskapet upphör raderas personens uppgifter från registret.

Medlemsregistret upprätthålls av OF system på databasen titus.ofsystem.fi som är tillgänglig bakom lösenord på föreningens webbplats. Den drivs av FileMaker Server 16 via WebDirect och skyddas av SSL.

Du kan anhålla om medlemsskap om du godkänner denna policy. Gör det via denna länk eller genom att meddela personuppgifter till styrelsens ordförande, sekreterare eller kassör.