Information på Lumako-slutseminarium

Tisdagen den 22 oktober var styrgruppens ordförande Ola Österbacka och projektchef Olli-Matti Kärnä inbjudna att presentera vårt projekt i Silveria, VAKK. Den inledande presentationen av bakgrunden till projektet finns här som komprimerad pdf. Efter styrgruppens möte 31.10 presenteras projektchefens mellanrapport. Länk till Lumako-projektet.