Huvudinfotavlan är nu klar

På lördagens talko sattes huvudinformationstavlan upp invid sportstugan i Jungsund plus en del andra infoskyltar. Vi räknar med att kunna lägga upp sponsoraffischer intill tavlan – hugade annonsörer kan anmäla sig! Jukka har också förverkligat ett annat planerat projekt: vid huvudbron vid Hallonnäsfladan har han fixat till ett fint räcke, som också ska utgöra ett körförbud Läs mer…

Medlemsinfo – jäsentiedote 1/2015

En information till medlemmarna och andra intresserade kommer att delas ut i området inom kort. Informationen är en del av informationsverksamheten för ISSP och samtidigt kallelse till årsmöte 26.3 kl 18. Infon finns också här. Tiedote jäsenille ja muille kiinnostuneille jaetaan alueella lähiaikana. Se kertoo ISSP-hankeesta ja on samalla kutsu vuosikokoukseen 26.3 kl0 18. Tiedote Läs mer…

Styrelsens första sammanträde 2013

Den 15 februari höll styrelsen sitt första sammanträde för året. Det hade varit meningen att sammanträdet skulle ha hållits i december, men det flyttades för att om möjligt invänta kommunstyrelsens besked om delfinansiering av ett undersökningsprojekt. Det beskedet dröjer ännu, men väntas inom kort av den nya utvecklingssektionen. Styrelsen noterade att arbetsgruppen för friluftsliv har Läs mer…

Styrelsen hade ett digert sammanträde

På måndag kväll den 5 november hade styrelsen ett tre timmar långt sammanträde. Överinspektör Karl-Erik Storberg från ELY-centralen och miljöinspektör Helena Granlund från Korsholms kommun deltog med värdefull information. Styrelsen strävar efter att lämna in en ansökan om finansiering av ett förundersökningsprojekt ännu detta år för att planera olika alternativ för restaurering av Iskmosunden. En Läs mer…