Info – tiedote 5/2014

Information som sänts / delats ut till postlådorna i nejden i maj 2014.

Kaksikielinen tiedote joka on lähetetty / jaettu toukokuussa 2014.

UPI-infoblad maj2014