Uppdaterade versioner av slutrapporten

Slutrapporten och ett par bilagor är nu uppdaterade (pdf) till en andra version. I den svenska versionen är nu också de återstående bilagorna översatta. Loppuraportti on nyt päivitetty toiseen versioon. Iskmosundens naturekonomiska förundersökning och restaureringsplan UPI (Kärnä 2014) Iskmosundenin luonnontaloudellinen esiselvitys ja kunnostussuunnitelma UPI (Kärnä 2014) Bilagor: Inventering av fåglar och vattenväxtligheten i Iskmosunden (Kanckos 2013) Bottenfaunan i Iskmo Läs mer…

Välbesökt slutseminarium

Den 27 augusti hölls slutseminarium för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden, UPI. Seminariet var välbesökt. Ett femtiotal personer hade mött upp i Alskathemmet för att lyssna till projektchefens presentation av sin slutrapport, höra Karl-Erik Storbergs kommentar och delta i diskussionerna. De flesta var bybor eller fritidsboende i byn, men också några andra intresserade hade infunnit Läs mer…

Tidningar skriver om Iskmosunden

Tisdagen den 26 augusti har tidningen Pohjalainen toppat sin första sida med Iskmosundens förundersöknings- och planeringsprojekt: ”Edessä jättimäinen urakka”. Också på sida 4 ges ett stort utrymme åt slutrapporten, som offentliggjordes på måndagen inför slutseminariet på onsdag. Johanna Jurkka skrev texten. Samma dag införde Vasabladet en webbnyhet, skriven av Vivian Johansson: http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/36621  

Slutseminarium 27.8

Onsdagen den 27 augusti kl 18.00 inbjuds alla intresserade till slutseminarium för Undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden. Seminariet hålls i Alskathemmet. Slutrapporten, som har utarbetats av projektchef Olli-Matti Kärnä och har översatts från finska av Hans Hästbacka, kommer att finnas gratis tillgänglig både på finska och svenska. Den kommer också att publiceras på vår webbplats inför en pressrelease Läs mer…

Ändring av projektplanen godkänd

Södra Österbottens NTM-central har godkänt ansökan om ändring av projektplanen, enligt vilken projektet avslutas 30.9.2014 (ursprungligen 30.6) och har en utökad budget med slutsumman 33 000 €. Detta blev möjligt tack vare ett tilläggsbidrag på 800 € från Korsholms kommun. Också talkoinsatserna har utökats.

Info – tiedote 5/2014

Information som sänts / delats ut till postlådorna i nejden i maj 2014. Kaksikielinen tiedote joka on lähetetty / jaettu toukokuussa 2014. UPI-infoblad maj2014

Styrgruppen hade möte 25.4

Stygruppen för UPI: undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden hade sitt tredje möte på Alskathemmet 25.4.2014. Projektchef Olli-Matti Kärnä hade utarbetat en diger rapport, som också kommer att ingå som en del av slutrapporten med bearbetningar och tillägg. Styrgruppen konstaterade att arbetet har fortskridit bra. Ett provfiske som skedde med kassar dagarna innan mötet misslyckades. Kassarna Läs mer…