Styrgruppen hade möte 25.4

Stygruppen för UPI: undersöknings- och planeringsprojekt för Iskmosunden hade sitt tredje möte på Alskathemmet 25.4.2014.

Projektchef Olli-Matti Kärnä hade utarbetat en diger rapport, som också kommer att ingå som en del av slutrapporten med bearbetningar och tillägg. Styrgruppen konstaterade att arbetet har fortskridit bra.

Ett provfiske som skedde med kassar dagarna innan mötet misslyckades. Kassarna hade satts ut vid inloppen till respektive sund. I Skatasundet kom ett tiotal abborrar, i de övriga sunden mest mörtar och någon enstaka ruda. Resultatet är helt uppenbart annorlunda än erfarenheterna, eftersom man med blotta ögat kan konstatera att det finns gott om gäddor och också andra fiskar. Det blir emellertid inget nytt fiske, utan i stället kommer projektchefen att utföra en intervju med erfarna bybor i sommar.

Projektet kommer att förlängas till 30.9 för att ge möjlighet till grundlig planering av åtgärder och att hålla ett slutseminarium, som ska hållas på Alskathemmet 27.8 kl 18. Information och inbjudan till detta kommer inom kort att delas ut i nejden. Också budgetsumman måste höjas, och en ansökan om ett litet tilläggsbidrag ska lämnas till Korsholms kommun. NTM-centralen har redan gett sitt samtycke till en viss höjning, men det var vid mötet oklart hur stor den kan bli.

Protokoll och ett par bilagor finns här.