Anbud godkänt för syresättningsapparatur

Projektet ISSP går nu in i skarpt läge. Den 16 februari gick tiden ut för inlämnande av offerter för syresättningsapparatur. Av tre förfrågningar kom anbud in från två företag. Ett anbud måste förkastas, eftersom det inte sändes in enligt föreskriften i anbudsförfrågan.

Ett anbud uppfyllde alla villkor och det ryms också med i projektbudgeten. Det gavs av Waterix i Pargas. Offertens slutsumma är knappt 23 000 € inkl. moms. Leverans beräknas om en månad. Två syresättningsapparater av typ Waterix Airit 70 ska installeras i Iskmo sund och en i Skatasund. Förhoppningsvis håller isarna ännu vid den tidpunkten.

Det kommer att behövas en del talkoarbete, främst under två dagar när installationen sker. Talkotimmar förutsätts också i projektplanen. Dessutom behövs grävarbete för kabeldragning. Hur eltillförseln ska lösas återstår att planera.