Vakbegränsare satt på plats

Den alltför stora öppna vattenytan kring pumpen på Iskmo sund granskades 29.12 av Peter och Ola med Jukka som båt- och pumpassistent och fotograf på stranden. Felet visade sig vara att repen som skulle hålla vakbegränsaren på plats med pumpen i mitten delvis hade gått av (gäddor?) och delvis hade snurrats upp kring pumpcylindern. Nu Läs mer…

Syresättningsprojektet på tilläggstid

Utanför den egentliga projekttiden har talkoarbetet med syrepumparna och deras tillbehör nått målet. Projektet måste avslutas i augusti på grund av att den EU-stödperiod då medlen beviljades har tagit slut, även om allt inte hann bli klart. Kringutrustningen för de tre syrepumparna var föremål för en hel dags talkoarbete på lördagen, den 24 oktober. Den konstruktioner som vi Läs mer…

Hösten förbereds: syrepumparna ut

Det drar ihop sig till höst, även om sommaren envist har hängt med rent temperaturmässigt. Därmed förbereder föreningen sig för vintersäsongen. Syrepumparna, som till sommaren togs upp och parkerades på stranden, roddes ut till sina platser på lördag och den ”vakbegränsare” som inköpts färdig fördes också ut och lades runt en av de pumpar som Läs mer…

ISSP avslutas

Iskmosundens syresättningsprojekt avslutas den 31 augusti. Den 27 augusti hade styrgruppen sitt tredje och sista möte och uttryckte stor tillfredsställelse med hur projektet hade förverkligats. Allt som hade planerats har förverkligats, dock så att en del uppföljning måste ske på Föreningen Iskmosundens ansvar. Till detta hör främst finansiering av elförsörjningen till de tre pumparna som Läs mer…

EU-projektinspektion

Måndagen den 15 juni förrättade inspektör Ulla-Maarit Raitanen från Mellersta Österbottens NTM-central en inspektion av projektet ISSP. Sådana inspektioner förrättas efter slumpmässiga urval från de projekt som har fått bidrag. Denna inspektion gällde den första utbetalningen som gjordes i vår. Det var en lätt inspektion, för den gällde bara några originalverifikat och allt var i god ordning. I Läs mer…

Alla syrepumpar i drift

Mikko Laukkala från Waterix var i Iskmo 31.3 och tillsammans med Bengt Leander och Peter Back togs alla tre syrepumpar i drift. Bengt skriver: Vi började uppe i Skatasund med att såga upp lite rännor så att betongtyngderna med rep och kätting kunde falla ner i vattnet och dessutom öppnades två hål i isen på var Läs mer…