Invigning

Invigning av Iskmo-Jungsund vandringsled. Ordförande Peter Back hälsar gästerna välkomna. Med ca 700 talkotimmar har projektet kunnat genomföras, vi tackar för  bidrag från Aktion Österbotten, Korsholms Kommun och sponsorer. Föreningen bjöd på kaffe och munk. Korsholms kommundirektör Rurik Ahlberg höll festtalet och klippte bandet. Efter det en gemensam vandring till Strömssunds rastplats för korvgrillning.