Bakgrund – taustatietoja

Projektet Iskmo-Jungsund vandringsled, skede 1, anhängigjordes 10.7.2015 och avslutas 31.12.2016. Projektet stöds av Aktion Österbotten/Leader.

Projektbudgeten är 15 600 €. Av denna summa fås hälften av NTM-centralen med medel från EU, statsstöd och kommunalt bidrag, och större delen av den övriga summan via talkoinsatser. En liten del läggs också in som pengar av föreningen.

Eftersom det är problem med databasen Hyrrä, som upprätthålls av Landsbygdsverket, har inga utbetalningar ännu kunnat göras trots att största delen av projektet redan har förverkligats till sommaren 2016. Projektets löpande finansiering har kunnat skötas tack vare ett betydande antal företag som ställt upp som sponsorer. Dessa medel används i fortsättningen för att verkställa åtgärder som inte ryms inom det officiella projektet och för planering av skede 2.

En tavla med sponsorplaketter har gjorts intill vandringsledens startpunkt vid Jungsunds sportplan. Vi tackar våra sponsorer!

Läs mera om projektet här. (Beskrivning)